Lợi ích khi mặc đồng phục

– Thúc đẩy công ty tự hào khi mặc đồng phục làm việc, giúp lan truyền một cảm giác tự hào và trách nhiệm và có thể chuyển đổi nhân viên thành “đại sứ thương hiệu” bên ngoài nơi làm việc thực tế.

Tin Liên Quan