Bật mí cách mặc áo sơ mi trắng sao cho đẹp nam tính tự tin

Áo s? mi tr?ng cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i v?n là m?u áo qu?c dân c?a nam gi?i. B?i tính ?ng d?ng cao và tính th?m m? tuy?t v?i mà chúng mang l?i. B? túi 04 cách m?c áo s? mi tr?ng sao cho ??p nam tính trong bài vi?t này ?? nâng t?m phong cách th?i trang c?a b?n nhé!

4 cách m?c áo s? mi tr?ng sao cho ??p nam tính mà b?n c?n bi?t

S? mi tr?ng là món ?? quen thu?c ??n th? nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t cách m?c chu?n ch?nh. ??ng lo l?ng, m?t vài g?i ý cách m?c áo s? mi tr?ng sao cho ??p nam tính d??i ?ây s? c?u cánh cho b?n.

Áo s? mi tr?ng và qu?n tây nam – s? k?t h?p chu?n thanh l?ch

Gi?ng nh? áo s? mi tr?ng, qu?n tây nam c?ng là m?t item qu?c dân không th? v?ng bóng trong t? ?? c?a phái m?nh. Khi k?t h?p l?i, áo s? mi tr?ng cùng qu?n tây tr? thành combo tuy?t v?i, l?ch thi?p và chuyên nghi?p vô cùng. Cách m?c áo s? mi tr?ng sao cho ??p nam tính này v?n ?ang gi? ???c ngôi v??ng vì s? phù h?p v?i m?i hoàn c?nh. ?i h?c, ?i ch?i, ?i làm hay ?i d? s? ki?n, b?n luôn chu?n phong thái m?t quý ông.

Nam tính và cu?n hút v?i áo s? mi tr?ng qu?n tây nam

S? mi tr?ng mix cùng qu?n kaki nam kh?e kho?n

Qu?n kaki nam ???c cánh mày râu ?a chu?ng b?i tính linh ho?t cao, ?? co giãn t?t, b?n mát. Vì v?y b?n có th? v?n ??ng tho?i mái mà ch?ng c?n lo l?ng. ?? tr? l?i cho câu h?i “m?c áo s? mi tr?ng sao cho ??p nam tính?” thì cách ph?i cùng qu?n kaki là m?t l?a ch?n hoàn h?o. V? tr? trung, n?ng ??ng c?a b?n s? ???c làm n?i b?t và thu hút ánh nhìn khi di?n set ?? này ??y!

Style áo s? mi tr?ng v?i qu?n kaki nam chu?n ??p

Ph?i áo s? mi tr?ng v?i qu?n jeans nam cá tính

Chàng trai nào yêu thích phong cách cá tính, phóng khoáng và b?i b?m thì ch?c ch?n không th? b? qua cách mix – match này. Áo s? mi tr?ng k?t h?p cùng qu?n jeans nam ?em l?i m?t phong cách th?i trang sành ?i?u và c?c kì tr? trung. Di?n outfit này xu?ng ph? hay ?i b?t c? ?âu thì ch? em ch? có mê m?n mà thôi. V?i cách mix này, anh em ?ã b?t b?n kho?n v? cách m?c áo s? mi tr?ng sao cho ??p nam tính r?i ?úng không nào!

V? ??p chu?n nam th?n v?i outfit áo s? mi tr?ng qu?n jeans nam

K?t h?p áo s? mi tr?ng v?i áo khoác, áo vest chu?n quý ông

S? k?t h?p này ch?c ch?n s? h?u ích trong vi?c giúp b?n nâng t?m phong cách b?n thân. Khi k?t h?p áo s? mi tr?ng cùng áo khoác ho?c áo vest m?c ngoài, b?n s? xu?t hi?n v?i m?t di?n m?o ch?n chu, l?ch s? và vô cùng sang tr?ng. Trang ph?c này ??c bi?t phù h?p v?i các s? ki?n có tính trang tr?ng nh? d? ti?c, tham gia s? ki?n, cu?c h?p hay g?p ??i tác. B?n s? d? dàng gây ?n t??ng và l?y ???c thi?n c?m c?a m?i ng??i.

Áo s? mi tr?ng k?t h?p b? vest, set ?? chu?n quý ông cho phái m?nh 

??ng ph?c ??c Trí – th??ng hi?u th?i trang nam cao c?p

B?n ?ã b? túi ???c các cách m?c áo s? mi tr?ng sao cho ??p nam tính r?i thì ??ng ?? chúng n?m im mãi. Hãy nhanh tay l?a ch?n cho mình thêm các m?u s? mi tr?ng nam ??p, các m?u qu?n nam hay các n?u vest nam ch?t l??ng ?? tr? tài mix – match ngay nhé.

M?u áo s? mi tr?ng kèm vest nam ??p mê ly t?i ??c Trí

??ng ph?c ??c Trí là m?t ??n v? chuyên cung c?p các s?n ph?m th?i trang nam th?i th??ng. L?y ch?t l??ng làm m?c tiêu hàng ??u, vì v?y ??c Trí luôn “chi?u” lòng m?i khách hàng, dù là khách hàng khó tính nh?t. Khi ??n mua s?m t?i ??c Trí, b?n ch?c ch?n s? b? choáng ng?p b?i s? ?a d?ng và tuy?t v?i c?a s?n ph?m c?ng nh? d?ch v? n?i ?ây.

Mua s?m t?i ??c Trí, hãy liên h?:

  • ??a ch?: s? 1-15, ngõ 221, Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
  • Website: dongphucductri.com
  • Hotline: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.