Chọn size áo sơ mi nam theo cân nặng, chiều cao chuẩn nhất 2022

Áo s? mi t? lâu ?ã tr? thành m?t trong nh?ng item không th? thi?u c?a nam gi?i. Vì v?y làm sao ch?n cho mình chi?c áo ??p và v?a v?n v?i c? th? là ?i?u các chàng trai ??c bi?t quan tâm. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng nh? h?t chính xác s? ?o c? th? c?a mình ?? l?a ch?n áo phù h?p. Bài vi?t hôm nay, ??c Trí s? chia s? cách ch?n size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao chu?n nh?t 2022 nhé!

Ch?n áo s? mi d?a vào b?ng size cân n?ng và chi?u cao

Có r?t nhi?u cách ?? l?a ch?n ???c m?t chi?c áo s? mi phù h?p dành cho nam nh? ch?n áo s? mi nam theo dáng ng??i ho?c chi?u cao. ?ây là m?t trong s? nh?ng cách ph? bi?n nh?t ???c cánh mày râu áp d?ng khi tìm mua áo s? mi cho b?n thân.

Size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao
Làm th? nào ?? ch?n áo s? mi chu?n ch?nh dành cho nam gi?i?

N?u b?n v?n ?ang phân vân không bi?t cách l?a ch?n thì sau ?ây chúng tôi xin g?i ý b?ng size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao chu?n nh?t 2022:

B?ng size áo s? mi nam d?a trên cân n?ng và chi?u cao
Cân n?ng (kg) Chi?u cao (cm) Size
55  – 65 160 – 170 S
65 – 70 165 – 175 M
70 – 75 175 – 180 L
75 – 80 180 – 185 XL
80 – 83 185 – 190 XXL

M?t s? l?u ý c?n bi?t khi ch?n size áo s? mi nam

??i v?i nam gi?i có chi?u cao ho?c cân n?ng không t??ng thích v?i b?ng size thì 3 l?u ý d??i ?ây s? giúp b?n ch?n ???c size áo s? mi phù h?p:

  • Ch?n size theo s? ?o l?n h?n: N?u chi?u cao c?a b?n l?n h?n cân n?ng trên b?ng size thì nên ?u tiên ch?n size áo s? mi nam theo chi?u cao. ?i?u này s? giúp chi?c áo s? mi cân ??i v?i c? th? b?n h?n. VD: Nam cao 1m85 nh?ng ch? n?ng 70kg ch?n size XXL.
  • Th? áo tr?c ti?p t?i c?a hàng: B?n có th? nh? s? t? v?n c?a nhân viên bán hàng ?? ch?n ???c size áo phù h?p nh?t. Th? áo tr?c ti?p s? giúp b?n nhanh chóng bi?t ???c chi?c áo có v?a v?n v?i b?n thân hay không.
  • Liên h? ngay ??c Trí qua hotline 0904.904.303 ho?c website: https://dongphucductri.com/ ?? ???c ??i ng? t? v?n c?a chúng tôi giúp b?n ch?n size áo chu?n nh?t.

??c Trí – ??a ch? chuyên cung c?p áo s? mi ch?t l??ng hàng ??u t?i Vi?t Nam

N?u b?n c?m th?y khó kh?n khi l?a ch?n size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao d?a trên b?ng s? ?o thì ??ng ng?n ng?i tìm ??n công ty may th?i trang ??c Trí.

Áo s? mi nam – m?t trong nh?ng s?n ph?m th? m?nh t?i ??c Trí

Công ty ??c Trí chuyên cung c?p các d?ch v? may m?c hàng hi?u, ??i ng? nhân viên thi?t k? giàu kinh nghi?m t? v?n ch?n áo s? mi nam theo chi?u cao ho?c dáng ng??i. Cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t. Áo s? mi nam ??c Trí luôn ?a d?ng ki?u size, m?u mã l?ch lãm, ?áp ?ng s? thích và yêu c?u c?a m?i khách hàng.

Size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao
Công ty may ??c Trí chuyên cung c?p áo s? mi hàng hi?u ch?t l??ng

Các s?n ph?m ??n t? công ty ??c Trí cam k?t luôn ??m b?o nh?ng tiêu chí nh?:

  • Ch?t li?u v?i cao c?p, gi? ?? b?n ??p lâu, ???ng may t? m?, ch?c ch?n.
  • Áo s? mi nam m?m m?n, thoáng mát, ch?ng nh?n, gi? form áo hoàn h?o.
  • Thi?t k? ki?u dáng, màu s?c áo ?a d?ng phù h?p v?i vóc dáng ?àn ông Vi?t.

M?t s? m?u áo s? mi bán ch?y t?i ??c Trí

Size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao
Áo s? mi nam caro cao c?p
Size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao
S? mi nam màu tr?n d? dàng ph?i ??
Size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao
H?a ti?t caro xanh lá mang l?i c?m giác tr? trung
Size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao
S? mi tr?ng basic thi?t k? ch?t v?i thoáng mát
Size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao
S? mi tay ng?n thi?t k? h?a ti?t ??c ?áo

Hy v?ng nh?ng thông tin chia s? trong bài vi?t này s? giúp b?n t? tin l?a ch?n ???c size áo s? mi nam theo cân n?ng và chi?u cao phù h?p v?i b?n thân nh?t! C?n ch?n mua áo s? mi nam ??p, ??n ngay ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n!

Thông tin liên h?:

Công ty TNHH th?i trang ??c Trí

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i

Hotline: 0904 904 303

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.