Tổng hợp mẹo hay cách phối đồ với áo sơ mi caro nam đơn giản

Áo s? mi caro nam là m?u áo phù h?p v?i nhi?u l?a tu?i, ??c bi?t ???c các b?n tr? yêu thích. N?u bi?t cách l?a ch?n các ph? ki?n ?i kèm, item này s? ?em l?i s? tr? trung, l?ch s? cho nam gi?i. Chính vì v?y, n?u b?n ch?a bi?t cách ph?i ?? v?i áo s? mi caro nam chu?n ??p thì hãy tham kh?o ngay bài vi?t này c?a ??c Trí!

Vì sao áo s? mi caro nam ???c r?t nhi?u tín ?? th?i trang yêu thích?

Cách ph?i ?? v?i áo s? mi caro nam ???c li?t vào danh sách set ?? th?i trang không bao gi? l?i m?t. K? caro là m?t trong nh?ng lo?i h?a ti?t áo s? mi mang phong cách ??c ?áo, cá tính cho ng??i m?c. H?n th?, chi?c áo còn phù h?p v?i m?i vóc dáng cho c? nam và n?. Tùy theo s? thích, b?n có th? ph?i s? mi caro v?i nhi?u phong cách ?a d?ng.

Áo s? mi caro mix qu?n tây

Mix cùng qu?n tây luôn là cách ph?i ?? v?i áo s? mi caro nam ???c nhi?u chàng trai l?a ch?n. ?ây là set ?? dành cho nh?ng ai yêu thích v? ngoài l?ch lãm và sang tr?ng. Hãy chú ý ch?n màu áo phù h?p v?i hoàn c?nh ?? giúp set ?? tôn thêm dáng v? l?ch s?, giúp b?n t?o ?n t??ng nhé.

Qu?n tây mix s? mi caro l?ch lãm

Áo s? mi caro màu xanh d??ng tr? trung

Áo s? mi caro phong cách layer

Phong cách layer ?ang d?n n?i lên nh? m?t xu h??ng m?i m? dành cho gi?i tr?. Chi?c áo thun và s? mi caro khoác ngoài mang ??n gu th?i trang ??y cá tính cho các chàng trai. B?n nên k?t h?p cùng qu?n jean & ?ôi giày th? thao ?? t?o c?m giác thêm kh?e kho?n, m?nh m?.

Áo s? mi caro khoác theo phong cách layer

Set ?? n?ng ??ng, cá tính dành cho nam gi?i

K?t h?p cùng qu?n short l?ng

Qu?n short l?ng c?ng là m?t item dành cho các chàng khi l?a ch?n cách ph?i ?? v?i áo s? mi caro nam. ?ây là ki?u mix ?? t?o c?m giác c?c k? n?ng ??ng, tr? trung, tho?i mái, ?em ??n c?m giác mát m? cho ng??i nhìn. B?n có th? m?c khi ?i ch?i hay tham gia các ho?t ??ng ngoài tr?i.

Qu?n short l?ng mix áo s? mi caro ?em l?i c?m giác tho?i mái

Set ?? phong cách c?c ch?t cho các b?n nam

Ph?i cùng áo vest l?ch lãm

N?u b?n c?n m?t set ?? v?a l?ch s?, v?a cá tính ?? d? nh?ng bu?i s? ki?n quan tr?ng thì áo vest là m?t s? l?a ch?n không th? b? qua. Tuy nhiên b?n c?n l?u ý l?a ch?n vest tr?n màu, có thi?t k? ??n gi?n ?? áo s? mi caro ???c hài hòa, trang nhã.

Set ?? l?ch lãm, trang nhã dành cho quý ông nam tính

Thi?t k? áo vest t??ng ??ng v?i áo s? mi caro ?em l?i s? hài hòa

L?u ý quan tr?ng khi mix ?? v?i áo s? mi caro nam

?? có th? ph?i ???c nh?ng set ?? chu?n ??p v?i áo s? mi caro, các chàng trai c?n l?u ý m?t s? tiêu chí quan tr?ng sau:

  • B?n nên ch?n m?u áo s? mi làm t? ch?t li?u cotton ?em l?i c?m giác tho?i mái, th?m hút m? hôi t?t.
  • L?a ch?n chi?c áo s? mi có ???ng may ch?c ch?n và màu s?c caro ??n gi?n. Chi ti?t này s? giúp v? b? ngoài c?a b?n trông ch?n chu và l?ch s? h?n.
  • Áo s? mi k? caro là item phù h?p v?i m?i dáng ng??i nên b?n có th? tho?i mái mix ?? mà không lo thi?u s? cân ??i.
  • H?n ch? ch?n áo s? mi caro ki?u dáng ôm bó sát n?u b?n ph?i ho?t ??ng nhi?u. Áo ôm bó sát s? khi?n b?n c?m th?y b?c b?i, không tho?i mái khi làm vi?c.

Áo s? mi caro nam thi?t k? màu s?c ??n gi?n

Trên ?ây là m?t s? m?o hay v? cách ph?i ?? v?i áo s? mi caro nam ???c ??c Trí t?ng h?p. Hi v?ng v?i nh?ng thông tin này, các b?n nam s? có thêm nhi?u ý t??ng cho set ?? ?? giúp b?n thân luôn t? tin, phong cách trong m?t ng??i khác. B?n mu?n l?a ch?n ???c nh?ng chi?c s? mi caro th?i th??ng nh?t, liên h? v?i ??c Trí ?? ???c h? tr? ngay nhé! 

  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.