Bí kíp phối đồ với áo sơ mi caro khoác ngoài nữ cho các nàng

Áo s? mi caro khoác ngoài n?, b?n ?ã có ch?a? L?u l?i các m?o ph?i ?? v?i item này ngay d??i ?ây ?? nâng t?m phong cách th?i trang c?a b?n nhé!

Có th? nói, phong cách th?i trang v?i áo s? mi caro khoác ngoài n? ch?a bao gi? “h? nhi?t”. N?u b?n ?ang loay hoay không bi?t di?n gì khi ?i h?c, ?i làm hay xu?ng ph?, thì hãy th? ngay nh?ng cách mix – match c?c hay ho sau.

Các cách ph?i ?? ??p mê ly v?i áo s? mi caro khoác ngoài n?

Áo s? mi caro luôn ???c các b?n tr? yêu thích, ??c bi?t là m?u áo s? mi caro khoác ngoài n?. Hãy tinh t? và khéo léo m?t chút ?? t?o nên ngh? thu?t ph?i ?? v?i item này nhé các ch? em.

N?i b?t v?i phong cách mix áo s? mi caro khoác ngoài n? cùng áo thun, qu?n shorts bò

C?c cá tính v?i cách mix áo s? mi caro khoác ngoài, áo thun và qu?n shorts

?ây ch?c ch?n là m?t set ?? lý t??ng cho các nàng xu?ng ph? vào nh?ng ngày hè nóng b?c. V?i m?t chi?c áo thun m?ng, k?t h?p áo s? mi caro khoác ngoài và 1 chi?c qu?n shorts jeans cá tính, trông b?n s? th?t n?ng ??ng, tr? trung và t? tin tuy?t ??i.

Mê m?n v?i m?o ph?i áo s? mi caro khoác ngoài n? k?t h?p váy body

Ch?c h?n các nàng ??u có ít nh?t m?t chi?c váy body trong t? ?? c?a mình ?úng không? V?y hãy mix chúng cùng chi?c áo s? mi caro khoác ngoài n? c?a b?n ?i, k?t qu? s? khi?n b?n b? mê ho?c ngay l?p t?c. M?m m?i, quy?n r? mà không kém ph?n cá tính, b?n s? vô cùng n?i b?t gi?a ?ám ?ông.

Quy?n r? và cá tính, ?úng chu?n style xu?ng ph? cho các nàng nhé!

Combo hoàn h?o cùng áo s? mi caro khoác ngoài n?, áo croptop và qu?n c?p cao

Là m?t cô nàng cá tính ch?c ch?n b?n không th? b? qua m?o ph?i ?? c?c ch?t này. S? k?t h?p ?n ý gi?a chi?c áo s? mi caro khoác ngoài n?, áo croptop và qu?n c?p cao c?a b?n t?o nên m?t style vô cùng n?ng ??ng, sành ?i?u. H?n th? n?a, set ?? qu?c dân này còn là v? khí làm n?i b?t vóc dáng thon th?, m?nh mai c?a b?n ??y.

??c bi?t, khi tr?i sang thu thì cách mix ?? qu? th?c là s? l?a ch?n thông minh. V?i chi?c áo s? mi caro khoác ngoài n?, b?n v?a ?? ?m, v?a t? tin th? hi?n cá tính, b?t ??u ngày m?i tràn ??y n?ng l??ng. L?u l?i ngay cách ph?i ?? này nhé các nàng!

Sành ?i?u, cu?n hút v?i áo s? mi caro khoác ngoài n?, áo croptop và qu?n jeans c?p cao

G?i ý m?t vài ph? ki?n ?i kèm khi di?n áo s? mi caro khoác ngoài cho ch? em

?? t?o ra s? hài hòa và hoàn h?o nh?t cho set ??, các nàng ??ng b? qua các ph? ki?n ?i kèm nhé!

Túi xách

Nhìn chung phong cách th?i trang v?i áo s? mi caro khoác ngoài n? ?em l?i s? n?ng ??ng, cá tính. Vì v?y nh?ng m?u túi xách mang phong cách th? thao, cá tính nh? túi xách ?eo chéo, túi xách m?t quai… ho?c m?t chi?c balo nh? xinh chính là s? l?a ch?n hàng ??u cho các ch? em.

Túi xách ?eo chéo –  ph? ki?n hoàn h?o làm n?i b?t set ?? c?a b?n

Giày th? thao

Item áo s? mi caro khoác ngoài n? ?ã mang trong mình s? m?nh m?, tr? trung. B?i v?y, b?n hãy tinh t? l?a ch?n ph? ki?n ?i kèm cùng màu s?c. M?t ?ôi giày th? thao kh?e kho?n, có thi?t k? ??c ?áo chính là m?t ng??i b?n tuy?t v?i ?? mix cùng chi?c áo ??t giá c?a b?n.

?ôi giày th? thao, m?t ph? ki?n c?c ?n ý giúp b?n t?a sáng h?n r?t nhi?u

B?n th?y ??y, không h? khó kh?n khi mix ?? v?i áo s? mi caro khoác ngoài n? ?úng không nào? V?i các m?o ph?i ?? ? trên, các ch? em ch?c h?n ?ã l?a ch?n ???c style phù h?p cho riêng mình.

may chân váy ch? a may qu?n âu n? ??p ? hà n?i may vest n? ? ?âu ??p hà n?i
m?u ??ng ph?c công s? ??p công ty may ??ng ph?c v?n phòng may áo phông ??ng ph?c

V?y còn ch?n ch? gì n?a, hãy s?m thêm m?t vài chi?c áo s? mi caro khoác ngoài ?? th?a s?c di?n và th? hi?n cá tính dù ? b?t c? ?âu. N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t ??a ch? mua s?m uy tín m?u item này, thì ??ng ph?c ??c Trí s? là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n hoàn h?o. ??n v?i ??c Trí, ngoài nh?ng m?u s? mi caro khoác ngoài, còn vô vàn nh?ng item hot hit khác ?ang ch? b?n rinh v? ??y!

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.