Bật mí các cách mặc vest nữ trẻ trung thời thượng nhất 2022

Vest có tính ch?t nghiêm túc, l?ch s? chính vì th? r?t nhi?u ch? em c?m th?y mình ??ng tu?i h?n khi m?c lo?i trang ph?c này. V?y có cách m?c vest n? không b? già nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá nh?ng cách m?c vest tr? trung, th?i th??ng qua bài vi?t này nhé.

Các cách m?c vest tr? trung, th?i th??ng mà nàng không nên b? qua

Nhi?u ch? em th??ng th?y mình ??ng tu?i h?n khi m?c vest. Chính vì th?, chúng tôi mu?n chia s? ??n các nàng cách m?c vest n? không b? già, giúp ch? em luôn tr? trung n?ng ??ng ngay c? khi di?n lo?i trang ph?c ch?ng ch?c này.

Ch?n blazer thay vì vest

Trong thu?t ng? may ?o, áo vest và blazer khác nhau ? ph?n c?u vai. N?u nh? áo vest có ph?n mút ??n khi?n vai tr? nên ngang h?n thì blazer l?i không có chi ti?t này. Nh? ?ó blazer tr? nên nh? nhàng và thanh thoát h?n so v?i vest. Bên c?nh ?ó, khi m?c blazer, cho dù b?n ph?i cùng qu?n jeans, qu?n tây hay chân váy thì ??u r?t tr? trung.

Tr? trung, n?ng ??ng h?n cùng blazer

Ch?n tone màu t??i sáng 

N?u công ty b?n có dress code tho?i mái thì b?n ??ng ng?n ng?i ??u t? cho mình m?t b? vest có tone màu t??i sáng nhé. ?ây chính là cách m?c vest n? không b? già ???c nhi?u ch? em áp d?ng. Áo vest có tone màu t??i sáng, n?i b?t s? giúp ch? em chúng mình tr? nên n?ng ??ng, tr? trung h?n r?t nhi?u so v?i áo vest màu t?i truy?n th?ng. Nh?ng màu nh? xanh pastel, tím lilac, h?ng ph?t hay xanh mint s? r?t h?p v?i các cô gái có n??c da tr?ng. Ng??c l?i, s?c cam ??t hay h?ng ??t s? r?t h?p v?i nh?ng nàng có làn da rám n?ng.

Chi?c vest v?i màu s?c t??i sáng giúp ch? em thêm ph?n tr? trung

Ch?n vest dáng crop tr? trung

Cách m?c vest n? không b? già ti?p theo mà chúng tôi mu?n chia s? ??n ch? em chính là ch?n vest dáng crop tr? trung. Không ph?i ch? áo thun m?i có dáng crop mà áo vest c?ng có form dáng này. Ki?u áo vest crop ??c bi?t phù h?p v?i các ch? em có dáng ng??i th?p bé, d??i 1m60. Dáng áo này khi ph?i cùng chi?c qu?n tây ?ng r?ng s? t?o hi?u ?ng kéo dài cho ?ôi chân c?a các nàng r?t hi?u qu?.

Croptop vest – xu h??ng th?i trang nàng không nên b? qua

Mix & match các lo?i ch?t li?u

Các ch? em th??ng có xu h??ng may áo vest và qu?n tây cùng ch?t li?u và h?a ti?t ?? trông ??ng b? h?n. Tuy nhiên, ?ây chính là lý do khi?n ch? em tr? nên ch?ng ch?c và ??ng ??n h?n so v?i tu?i th?t. Cách m?c vest n? không b? già chính là mix & match các h?a ti?t và ch?t li?u v?i nhau, ch?ng h?n nh? ph?i áo vest v?i tweed màu xanh cùng qu?n tây xanh xám hay ph?i áo vest caro cùng qu?n jeans,… Vi?c ph?i các h?a ti?t và ch?t li?u s? mang ??n cho các nàng di?n m?o tr? trung và c?c k? n?ng ??ng.

Mix & match nhi?u lo?i ch?t li?u giúp nàng có di?n m?o ?n t??ng

K?t h?p v?i ph? ki?n

M?t cách m?c vest n? không b? già ???c nhi?u ch? em áp d?ng ?ó chính là ph?i cùng ph? ki?n. Vi?c s? d?ng ph? ki?n khi di?n vest s? làm t?ng th? b? trang ph?c tr? nên b?t m?t, ?n t??ng h?n bao gi? h?t. Ch?c ch?n, ch? v?i m?t chi?c th?t l?ng, m?t chi?c túi xách, ?ôi bông tay hay ??ng h?… c?ng ?ã ?? làm nên s? khác bi?t cho set ?? ?i làm c?a b?n.

M?t chi?c th?t l?ng s? làm thay ??i hoàn toàn b? trang ph?c c?a b?n

Mách nàng ??a ch? may vest ??p, chuyên nghi?p b?c nh?t hi?n nay

N?u nàng ?ang có ý ??nh ?o may cho mình m?t chi?c áo vest th?t v?a v?n v?i c? th? hãy ??n ngay ??ng ph?c ??c Trí. V?i kinh nghi?m nhi?u n?m trong l?nh v?c may m?c, ??c bi?t là thi?t k? và may vest, ??ng ph?c ??c Trí mang ??n cho nàng nh?ng chi?c vest phù h?p v?i b?n thân v?a h?p xu h??ng th?i trang. M?t chi?c vest v?a v?n v?i màu s?c tr? trung s? là cách m?c vest n? không b? già mà nàng không nên b? qua.

Liên h? ngay ??n ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c h? tr? t? v?n trong th?i gian s?m nh?t b?n nhé!

Thông tin liên h?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, TP Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.