Những mẫu váy đẹp nhất hiện nay dành cho chị em công sở

B?n ?ang tìm ki?m nh?ng m?u váy công s? sang tr?ng và thanh l?ch. B?n mu?n s? h?u chi?c váy không quá xa hoa l?ng l?y nh?ng v?n mang v? ??p tinh t?, n?i b?t. Hãy cùng ??ng ph?c ??c Trí tìm hi?u top 6 nh?ng m?u váy ??p nh?t hi?n nay và m?t s? tiêu chí quan tr?ng giúp b?n l?a ch?n ???c chi?c váy ?ng ý nhé!

Tiêu chí hàng ??u khi l?a ch?n váy ??m công s? thanh l?ch

??ng ph?c ??c Trí xin chia s? m?t s? tiêu chí quan tr?ng b?n c?n l?u ý ?? có th? l?a ch?n ???c nh?ng m?u váy ??p nh?t hi?n nay.

Các tiêu chí l?a ch?n m?u váy công s? phù h?p

  • Các m?u váy thi?t k? ??n gi?n, tinh t?, không c?u k? nh?ng v?n n?i b?t nét thanh l?ch. H?n ch? các m?u váy công s? có quá nhi?u h?a ti?t ?? tránh tình tr?ng không phù h?p v?i môi tr??ng công s?.
  • Nh?ng ch?t li?u th??ng ???c ?u tiên s? d?ng ?? may váy ??m công s? là ch?t li?u voan, l?a m?m m?i ho?c cát hàn, ?em l?i s? tho?i mái và tinh t?, hi?u qu? cao.

G?i ý m?u váy công s? thi?t k? ??p, tinh t? ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay

Sau ?ây, ??ng ph?c ??c Trí s? g?i ý ??n b?n top 6 nh?ng m?u váy ??p nh?t hi?n nay, giúp b?n d? dàng l?a ch?n ???c chân váy công s? phù h?p, tôn lên nét thanh l?ch trong m?t ??ng nghi?p và ??i tác, khách hàng.

Chân váy bút chì

Chân váy bút chì là m?u váy ?ã quá quen thu?c trong gi?i công s?. ?ây là m?u váy c? b?n mà b?t k? ch? em nào c?ng c?n s?m cho mình 1 chi?c trong t? ??. V?i thi?t k? chân váy ôm ??n gi?n nh?ng l?i không kém ph?n thanh l?ch, v?a tôn dáng quy?n r?, v?a che gi?u s? không hoàn h?o c?a c? th? t?o nên s? n? tính.

M?u chân váy bút chì xanh x? tà thanh l?ch, quy?n r?

Chân váy bút chì ph?i ren nh? nhàng tinh t?

Váy li?n thân thi?t k? t?i gi?n

Nh?ng m?u váy li?n thân ??n s?c có thi?t k? t?i gi?n luôn là l?a ch?n hoàn h?o cho phái n? công s?. B?i ?ây là trang ph?c t?o ???c s? m?m m?i, d?u dàng và uy?n chuy?n cho ng??i m?c. Ki?u váy này v?a giúp b?n tôn lên nh?ng ?u th? c?a vóc dáng, v?a che ?i khuy?t ?i?m, mang t?i v? ??p m?nh m?, sang tr?ng.

Phong cách t?i gi?n t?o nên s? m?m m?i, thanh l?ch cho b?n gái công s?

Váy li?n ??n s?c tôn lên ?u th? vóc dáng, mang t?i v? ??p sang tr?ng

M?u váy thi?t k? ??n gi?n phù h?p ch?n công s?

Váy ôm body công s? ??p

Váy body công s? tôn ???c dáng và khoe nh?ng ?i?m m?nh trên c? th?, giúp các nàng tr? nên n?i b?t và cu?n hút n?i v?n phòng. M?u váy này còn khéo léo khoe nét n? tính, góp ph?n th? hi?n ???c s? chuyên nghi?p khi làm vi?c, g?p khách hàng, ??i tác.

Thi?t k? thanh l?ch, quy?n r? cho m?u váy body công s?

Váy ôm body công s? thi?t k? cá tính, duyên dáng

M?u váy v?i h?a ti?t n?i b?t

Nh?ng chi?c váy h?a ti?t th??ng mang nét ??p riêng bi?t, tr? trung cùng v?i ki?u dáng ?a d?ng. M?t chút h?a ti?t ??c ?áo c?ng góp ph?n làm ch? em thêm khác bi?t, phá cách sau chu?i ngày dài di?n váy tr?n. C?ng vì th? mà nh?ng m?u váy này luôn ???c ch? em phái ??p công s? ?a chu?ng.

Váy h?a ti?t hoa nhí thanh l?ch

Váy h?a ti?t caro ?en tr?ng có nút th?t dây eo n?i b?t

Chân váy x?p ly

Chân váy x?p ly công s? v?i ?i?m nh?n là ph?n ly ???c x?p ngay ng?n, ??u ??n mang t?i s? tho?i mái, thanh l?ch và phù h?p trong môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, tr? trung.

M?u chân váy x?p ly công s? sang tr?ng

Váy y?m công s?

Váy y?m công s? mang ??n v? ngoài kh?e kho?n tr? trung, n? tính mà không kém ph?n n?ng ??ng cho b?n gái. ?ây là m?u váy thi?t k? có ph?n ??n gi?n, b?i v?y r?t thích h?p cho nh?ng cô nàng không quá c?u k? trong cách ?n m?c.

Váy y?m công s? v?a duyên dáng v?a thanh l?ch

Váy y?m giúp nàng n?ng ??ng, tr? trung

Tham kh?o thêm thông tin n?i b?t t? ??ng ph?c ph?c ??c trí

may ?o áo vest nam giá may áo vest nam may vest n? ? ?âu ??p hà n?i
may qu?n âu nam hà n?i may chân váy ??ng ph?c ??ng ph?c ngân hàng vietcombank

Hy v?ng qua bài vi?t này c?a ??ng ph?c ??c Trí, b?n s? có ???c g?i ý tuy?t v?i ?? s? h?u nh?ng m?u váy ??p nh?t hi?n nay trong môi tr??ng làm vi?c công s?!

 

 

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.