Địa chỉ may quần âu nữ đẹp Hà Nội, tiêu chí chọn quần âu nữ