Địa chỉ may quần âu nam đẹp Hà Nội, tiêu chí chọn quần âu nam